Kustvandring Oxsand-Kalkugnsviken 2006-07-30

 
 

 

 

Till vår vandring i Nordanstigs nordligaste kustområde kom c:a 25 personer. Vi

började i Oxsand och gick över det savannliknande området, överväxt med stora

mattor av mjölon, ljung, kråkbär, saltarv och strandråg, ner till den 450 m långa

fantastiska badstranden med fin vit sand. Vi vandrade här norrut, först ut till

Oxsandshällarna, några stora flata och släta stenhällar där dagens första fikapaus

vidtog med utsikt över havet mot Brämön, Gran, Vitörarna och Jättholmarna. Vi

fortsatte därefter en kort bit längs stranden och därefter på en stig (en del av

kustleden) till Kalkugnsviken, som ligger exakt på gränsen mellan Hälsingland

och Medelpad. Här tittade vi på lämningar efter en kalkugn och en stenkista som

fanns i den hamn, dit kalken fordom forslades med skutor för bränning och

därefter vidare till Galtström, c:a 3 km norrut. Ute i havet, på Oxsandsgrundet,

kunde vi även beskåda ett 100-tal storskarvar.

Efter ny fikapaus vid Kalkugnsvikens vindskydd återvände vi på stigen mot

Oxsand och tittade bl a på orkidéerna Jungfru Marie nycklar och Knärot. Sven

Norman ledde vandringen och berättade bl a om en del av de växter vi såg, såsom

slåtterblomma, kärleksört, fackelblomster, strandkvanne, älgört, pors, klibbal m

fl. Han informerade vidare om att området är ett s k Natura 2000-område, vilket

bl a innebär restriktioner vid ev framtida planer på exploatering och speciell

hänsyn vid ev avverkning.

Vandringen avslutades på Oxsands mycket inbjudande havsstrand, som lockade
            några att stanna kvar för att bada.