Nordanstigsmässan 2006-09-02--03

 
 
 
Vi deltog i den stora Nordanstigsmässan i Stocka med ett eget stånd intill vattnet. Där hade vi dukat upp med lokalt material om föreningen, tidningar, böcker och broschyrer m m. Vi hade även fotoutställning där Torsten Hansson och Sven Norman visade en de foton från föreningsverksamheten och Nordanstigs Natur. Vidare hade vi ställt upp två tubkikare för skådning ut över havet och de tilldrog sig stor uppmärksamhet liksom den uppstoppade berguv vi hade på ett av våra bord. Även fågel- och växtböcker fanns för de som ville prata om sådant. Under lördagen 2 sep hade vi fullt upp att ta emot och prata med besökarna och dela ut av vårt material. Sannolikt har vi även lyckats få några nya medlemmar. Tyvärr blev söndagen 3 sep spolierad av kraftig blåst och regn varför vi i all hast var tvungna att riva vårt stånd och packa ihop för att inget skulle skadas. Dessutom blev ju besökarantalet mycket begränsat p g a ovädret. Men vi är nöjda med en mycket bra dag. Och fulla av beundran för det stora evenemang som detta var och för alla fantastiska arbetsinsatser som gjort i Stocka för att genomföra mässan.