MÅNSKENSVANDRING 2006-03-10

 
  Trots en bitande kyla på -16C hade ett 20-tal entusiaster mött upp för att i bländande månsken ge sig up på den sedvanliga 6- km promenaden. Alla vi hoppades på att få lyssna till ugglornas hoande. Men av ugglor blev intet.  
  I stället måttes vi av en flammande brasa inne i skogen, ett verk av Reidar Gröning och Lasse Norman  
  Yngste deltagaren klagade inte för ett ögonblick utan tycket nog det var ganska spännande när man dessutom fick en grilla korv. "När jag blir stor skall jag sköta ugglor", deklarerade han trosvisst.  
  Trots att ugglorna lyste med sin frånvaro  var det en härlig kväll ute i det fria. Ingen klagade på kylan. Ugglorna är beroende av tillgången på smågnagare, och detta var säkert orsaken till att de stängt av sitt hoande. Vi fick själva hoa i brasvärmen.

Stefan Haglund