NATUR i NORDANSTIG och NORDAMERIKA 2005-09-14

 
   

Vi var ett 30-tal personer som träffades hos Johan Adlercreutz på Kustleden Turism i Strömsbruk för att lyssna till och diskutera likheter och skillnader  för naturturismen i British Columbia i Cananda och Nordanstig. En något halsbrytande jämförelse då British Columbia är dubbelt så stort som Sverige. Johan och hans fru bor halva året där och sommarhalvåret i Ström där de driver ett turistföretag.

British Columbia här Canadas mest besökta resmål för naturturism. Viltlivet går knappast att jämföra med Sverige. Antalet björnar är kring 150000 och man räknar in svartbjörn och grizzly. Skulle vi ha en motsvarande population skulle vi ha 80000 björnar i Sverige och 8000 vargar! Johan gav en fascinerande bild av behovet av upplysning och kunskaper om naturen. I BC går man bara inte ut i skogen och tältar hur som helst. Man måste göra detta på naturens och djurens egna villkor.

 Johan pekade på behovet av SKYLTNING kring naturen här. Han talade också om våra styrkor i form av kultur, vilket praktiskt taget saknas i Cananda.

Efter kaffepausen gtog en livilig diskussion fart, och vi var nog många som gärna skulle vilja komma och besöka Canada och British Columbia.

Tack, Johan, för en mycket intressant kväll!

Stefan Haglund