Holktillverkning 2005-04-05

 
  Årets sedvanliga holktillverkning under ledning av Torsten Hansson  hade lockat ett 20-tal personer att med hammare och spik ordna med bostäder till våra husvilla fåglar. Ja, inte bara fåglar... Linnea och Jennifer förbarmade sig också över fladdermössen, som fick en modern och trevlig bostad, tillverkad efter alla konstens regler.
De går i Scouterna, som varje år medverkar. Särskilt glädjande i år var att så många från Hudiksvalls Fågelklubb kom och arbetade tillsammans med oss. En specialitet var tillverkningen av en ovanligt djup holk ämnad för en Göktyta med barn.
Tjärnviks Trä hade som vanligt visat oss vänligheten att bistå med bräder för byggena. Sammantaget producerades ett 30-tal nya holkar till gagn för traktens fåglar i alla storlekar.

Inger Åhslund hade tagit med en mängd ihåliga trädstammar som förvandlades till holkar i alla storlekar

Vi han också med en fikapaus  som Ragnar Svensson var ansvarig för. Hudiksvalls Tidnings Eva Andersson för att skriva om begivenheten. 

Stefan Haglund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnea och Jennifer väntar på att virket skall anlända 

Ihåliga trädstammar blir idealiska holkar

Vid fikat åkte hörselskydden av