Årsmöte den 6:e mars

 
 
 
17 medlemmar kom till vårt årsmöte i Lönnbergskyrkan, Bergsjö. Dagordningen var snabbt avklarad. Till ny i styrelsen invaldes Veronica Jägbrant efter Lennart Fors, som avsagt sig omval. Vi hälsar Veronica välkommen och tackar Lennart för hans tid i styrelsen.
Förutom årsmötesförhandlingarna var Berndt Persson från Hudiksvall inbjuden och visade tre mycket uppskattade filmer. Den första "52 år i skogen" handlade om "Ludde" Rönnberg i Vallsta, som större delen av sitt liv levt i en liten skogskoja djupt inne i Vallstakogen, så nära naturen man kan komma. Filmen beskrev hans dagliga liv och hans stora kärleken till djuren, fåglarna och den övriga naturen runt kojan.
Den andra filmen "Liv på en soptipp" var gjord på soptippen i Hudiksvall och skildrade den mångfald av liv som finns där bland allt bråte, människor och fordon. Bland annat många olika fågelarter, t ex trutar och måsar, kråkfåglar m m olika växtarter, bl. a.mycket frodiga tomater ! Avslutningsvis visade Berndt en kortfilm med en dikt läst av Hilding Mickelsson, som kompletterats
med passande naturbilder.
Avslutningsvis ett stort tack till Berndt samt till Lönnbergskyrkan och Ingemar Östlund med fru, som ordnade det obligatoriska fikat och gjorde årsmötet både intressant och trivsamt.
 
Sven Norman