Länsstämman i Nordanstig 2004-05-15

Ett 25-tal personer deltog i länsstäman. vi träffades på restaurang Sjömärket i Mellanfjärden där Sven Norman hälsade alla välkomna.

vi bjöds på kaffe och smörgåsar för att sedan gå ombord på m/s Gran. Stämman hölls på båten under ledning av Anders Delin. Sedvanliga förhandlingar med omval på de flesta poster. Några frågor som tagits var jakten på lo, Svågan som reservat och utökning av köpcentrum i Delsbo.

5 besöksgårdar finns numera i Gävleborg för "bevarandet av odlingslandskapet". Angeli Löfqvist-Snell har varit aktiv i "Handla miljövänligt" och bland annat visat film om oljepalmsplantager och räkodlingar i Malaysia. Detta har väckt stort intresse bland ungdomar.En folder skall ges ut om alla kretsar i länet.

Mötet var avklarat när vi kom fram till ön Gran och efter strömmingslunchen vidtog en rundvandring runt ön. Guiden Sven Norman tog täten på de spångade stigarna.Gran är et eldorade för fågelintreserade. På norra sidan av ön finns flera kolonier av tobisgrissla och tordmule. Även ejder, svärta och skärpiplärka sågs. Sedan till dagens sensation; svarthakad buskskvätta. Den ses sällan i Sverige. Ett nytt kryss för ornitologerna! Sven  berättade också om fisket, säljakten och fartygsförlisningarna i området. Fyren på ön är numera obemannad och drivs med solceller.

Efter rundturen med en kaffepaus gick gick många på egna turer. Klockan 4 gick båten tillbaka, men några valde att övernatta på ön.

Alla verkade nöjda denna soliga lördag. 2005 års stämma kommer att hållas i Österfärnebo-Hedesunda

Torsten Hansson